Covid-19 door Fedris erkend als beroepsziekte

Het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (Fedris) heeft Covid-19 in bepaalde gevallen erkend als beroepsziekte, wat met zich meebrengt dat u recht heeft op een schadeloosstelling indien u besmet raakt met Covid-19.

Hieronder vindt u de regels die daaromtrent voor u van toepassing zijn. Let wel op, deze regels gelden enkel voor werknemers, niet voor zelfstandigen. Indien u als zelfstandige werkt, kan u dus geen beroep doen op onderstaande regeling.

Voor een meer gedetailleerde uiteenzetting en de concrete stappen die u moet ondernemen voor uw aanvraag kan u steeds de website van Fedris raadplegen: https://fedris.be/nl/FAQ-Covid-19

Psychologen werkzaam in de klinische sector

Fedris erkent Covid-19 automatisch als beroepsziekte voor personen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden met het virus.

Een “duidelijk verhoogd risico” wordt voor klinisch psychologen erkend in de volgende gevallen:

  • Ingeval u in een ziekenhuis werkt: wanneer u therapeutische handelingen heeft verricht bij patiënten die mogelijks besmet zijn met Covid-19
  • Ingeval u in een verzorgingsinstelling (bv. rusthuis, woonzorgcentra, instelling met personen met een handicap,…) werkt: wanneer zich een uitbraak van Covid-19 heeft voorgedaan, wat inhoudt dat er twee of meer gevallen van Covid-19 werden vastgesteld binnen een periode van maximaal twee weken.

In deze gevallen zal uw besmetting met Covid-19 automatisch als beroepsziekte worden erkend door Fedris.

Wanneer u als klinisch psycholoog besmet raakt met Covid-19 buiten de bovenvermelde gevallen, betekent dit niet dat uw besmetting niet als beroepsziekte kan worden erkend door Fedris. Evenwel zal dit dan niet automatischgebeuren. U zal moeten aantonen dat u omwille van uw beroep in contact bent gekomen met één of meer personen die besmet waren met Covid-19.

Psychologen werkzaam in andere sectoren

Wanneer u als psycholoog besmet raakt met Covid-19 en u bent niet werkzaam binnen de gezondheidszorg, betekent dit niet dat uw besmetting met Covid-19 niet als beroepsziekte kan worden erkend door Fedris. Indien u zich in dit geval bevindt, zal u evenwel moeten bewijzen dat u Covid-19 door uw werk heeft opgelopen opdat uw besmetting met Covid-19 als beroepsziekte kan worden erkend.


 
Deel deze pagina