De titel van psycholoog

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 12/11/2020.

Wetgeving aangaande de titelbescherming en de deontologie

In België is de titel van psycholoog bij wet beschermd. Hieronder geven wij u een samenvatting van de wettelijke bepalingen hieromtrent:

Informatie over de wettelijke bescherming van de titel van psycholoog

Titelmisbruik en strafrechtelijke vervolging

Informatie over het wettelijke tuchtrecht en de deontologische code, gelinkt aan de titel

 

Informatie over de wettelijke bescherming van de titel van psycholoog

De Wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog (BS 31-05-1994), als gewijzigd door de Wet van 16 mei 2024, regulariseert de titel van psycholoog. Zij stelt de Psychologencommissie aan om de officiële lijst van psychologen in België bij te houden (art. 2-8).

Via deze twee dwingende voorwaarden wil de wetgever cliënten van psychologen beter beschermen. De inschrijvingscriteria voorkomen immers dat personen zonder het vereiste diploma, en dus zonder de nodige vakbekwaamheid, zich zomaar psycholoog kunnen noemen.

Deze titelbescherming is van toepassing op alle psychologen, dus niet enkel zij die zelfstandig werken.

Titelmisbruik en strafrechtelijke vervolging

Gebruikt men de titel, maar is men niet op de lijst? Dan geeft men misleidende informatie en maakt men zich, volgens de wet, schuldig aan titelmisbruik. Niet alleen het onrechtmatig gebruik van de titel van psycholoog is strafbaar, maar tevens elk teken dat verkeerdelijk laat uitschijnen dat iemand psycholoog is (art. 9). Bekijk de verschillende gevallen van titelmisbruik.

Personen die de titel misbruiken, kunnen dan ook strafrechtelijk vervolgd worden (art. 9-10). Zij krijgen niet alleen een boete, maar ook een vermelding in het strafregister. Dit geldt zowel voor zij die houder zijn van een geschikt diploma, maar niet geregistreerd zijn, als voor zij die helemaal niet over het nodige diploma beschikken.

Titelmisbruik melden

Terug

Informatie over het wettelijke tuchtrecht en de deontologische code, gelinkt aan de titel

De Wet van 21 december 2013 tot wijziging van de Wet van 1993 (BS 04-02-2014) koppelt de titel van psycholoog aan een tuchtrecht. Dit tuchtrecht wordt vorm gegeven door twee instanties: een Tuchtraad en een Raad van Beroep (art. 8/1). Deze twee Raden waken over de naleving van de deontologische code voor psychologen en treden op bij eventuele inbreuken.

Door deze wetswijziging biedt de titel voortaan, naast de garantie van vakbekwaamheid, ook de waarborg dat een ingeschreven psycholoog ethisch geëngageerd is. Doet er zich dan toch een probleem voor? Dan fungeert de Tuchtraad als een opvangnet waarop cliënten met eventuele klachten kunnen terugvallen.

Terug

 


 
Deel deze pagina