Hoofdstuk ‘de deontologische code voor psychologen’ in ‘Het beroep van psycholoog en de uitoefening van de klinische psychologie’

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 23/12/2019.

In juni 2017 verscheen het boek ‘Het beroep van psycholoog en de uitoefening van de klinische psychologie – een praktische gids in de wetgeving’. Het gaat om een juridische gids die de psycholoog wegwijs maakt in de juridische aspecten van het beroep van psycholoog en van de klinische psychologie in het bijzonder. Deze tak van de psychologie is immers sinds 2016 openomen in de lijst van gezondheidszorgberoepen wat een specifieke reglementering met zich meebrengt die de nodige toelichting vraagt.

Het boek is voornamelijk geschreven door juristen en psychologen, onder coördinatie van prof. Stefaan Callens en prof. Marc Van Overstraeten en op initiatief van de Belgische Federatie van Psychologen.  Hoofdstuk 3 uit het eerste deel handelt over de deontologische code en is opgesteld door de studiedienst van de Psychologencommissie. We stellen dit hoofdstuk graag tot uw beschikking via de volgende link. Voor de andere hoofdstukken verwijzen we naar het boek zelf.

Link naar de uitgever: http://www.anthemis.be/index.php/het-beroep-van-psycholoog-en-de-uitoefening-van-de-klinische-psychologie.html

Welke informatie vindt u in dit hoofdstuk terug?

In het hoofdstuk wordt een beknopt overzicht gegeven van de geschiedenis van de code en de oprichting van de disciplinaire instanties. Daarnaast vinden we een bespreking terug van de inhoud van de deontologische code: enerzijds komen de doelstellingen en het toepassingsgebied aan bod, anderzijds wordt ingegaan op de algemene principes waarop de code is gebaseerd. Het beroepsgeheim wordt echter niet besproken gezien hieraan een apart hoofdstuk is gewijd.

Vervolgens gaan de auteurs in op de manier waarop u de code moet begrijpen en lichten ze toe wat de toepassing betekent in de praktijk. Tot slot wordt een stand van zaken geschetst van het driejarig bestaan van de deontologische code: over welke bepalingen stellen psychologen zich de meeste vragen en wat zijn de meest voorkomende onderwerpen van klachten tegen psychologen.

Raadpleeg het hoofdstuk


 
Deel deze pagina