Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 5/05/2021.


Om als zelfstandig psycholoog te werken, moet u zich inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Indien u geen commerciële activiteit uitoefent, krijgt u de hoedanigheid van “niet-handelsonderneming naar privaat recht” en ontvangt u een ondernemingsnummer.

NootWerkt u als zelfstandige, maar bent u nog niet ingeschreven op de lijst van psychologen? Dan bent u wettelijk niet in orde. U dient uw inschrijving bij ons zo vlug mogelijk in orde te brengen.
 

Hoe inschrijven als zelfstandig psycholoog bij de KBO?

Die inschrijving in de KBO gebeurt bij een erkend ondernemingsloket (OLK) en dit zowel voor “natuurlijke personen” als voor “rechtspersonen”.

Voor “natuurlijke personen” gebeurt de volledige inschrijving via het OLK.

Voor “rechtspersonen” verloopt de inschrijving in twee fases.

In een eerste fase dient u uw maatschappelijke zetel in te schrijven bij de griffie van de bevoegde rechtbank of bij de notaris.

De verdere afhandeling vindt plaats via het OLK.

De initiële inschrijving van een starter als “niet-handelsonderneming” is gratis. Dit in tegenstelling tot de handelsondernemingen waarvoor de inschrijving betalend is. Latere wijzigingen en stopzettingen zijn echter ook voor “niet-handelsondernemingen” betalend.

Op de website van de FOD Economie vindt u meer informatie over de inschrijving in de KBO en het ondernemingsloket.

Gegevens in KBO-dossier raadplegen

Eens ingeschreven kunt uw gegevens raadplegen via de twee web toepassingen:

  • Public Search is publiek toegankelijk en toont de publieke gegevens van alle in KBO ingeschreven ondernemingen.
  • Private Search is een beveiligde toepassing waarmee actieve ondernemingen hun eigen gegevens kunnen raadplegen. U kunt er ook bepaalde gegevens zelf aanpassen. Om u aan te melden, dient u zich te identificeren met een burgertoken of een elektronische identiteitskaart. Opgelet: aanpassingen van gegevens ingevoerd vóór 30 juni 2009 te verbeteren, dienen met een formulier aangevraagd te worden.

 

De nieuwe elektronische dienst van de KBO – MyEnterprise.be

Ook de KBO betreedt het digitale tijdperk. Via haar nieuwe elektronische dienst ‘MyEnterprise.be’ is het voortaan mogelijk om een update van uw ondernemingsinformatie uit te voeren om zo een positief imago aan uw onderneming te geven en om uw administratie te vereenvoudigen.

De toepassing ‘My Enterprise’ verleent u op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier rechtstreeks toegang tot de gegevens van uw onderneming in de KBO. Een aantal van deze gegevens beheert u zelf, 24 uur/24, overal en gratis!

Daarnaast kunnen de door u aangewezen personen via ‘My Enterprise’ op beveiligde wijze toegang krijgen tot de privégegevens van uw onderneming (met hun elektronische identiteitskaart of een burgertoken).

Meer info in de PDF of op de website 


 
Deel deze pagina