Registratiekost

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 30/11/2022.

Hoe wordt de registratiekost bepaald? Wat bij laattijdige betaling?

De inschrijvingsbijdrage wordt vastgelegd door de Minister van Middenstand en dient ter financiering van de werking van de Psychologencommissie, de Tuchtraad en de Raad van Beroep. Deze bedraagt 95 EUR per kalenderjaar. Deze som wordt gevraagd bij elke inschrijvingsaanvraag en bij elke hernieuwing van een bestaande inschrijving.

Wat als ik mijn inschrijving niet op tijd hernieuw?

Dan wordt uw inschrijving op 1 januari 2023 automatisch ingetrokken. U bent dan niet meer terug te vinden via onze zoekfunctie.

Voor betalingen die na de afgesproken termijn van minimum 45 dagen, dus vanaf 15 februari 2023 gebeuren, worden de registratiekosten vermeerderd met 15 euro administratiekosten. Dit wordt zo bepaald per ministerieel besluit (MB van 25 november 2022, artikel 2).

Raadpleeg het 'Ministerieel besluit van 25 november 2022 houdende goedkeuring van het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de jaarlijkse bijdrage van de psychologen' in het Staatsblad.


 
Deel deze pagina