Terminologie - cliënt/patiënt

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 18/12/2018.

We gebruiken over het algemeen de term ‘cliënt’ om de personen aan te duiden die beroep doen op of gebruik maken van de diensten van psychologen. We maken deze keuze uit overwegingen van duidelijkheid en coherentie, door gebruik te maken van dezelfde terminologie als in de deontologische code, verankerd in het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog.

Het is mogelijk dat we soms toch over ‘patiënten’ spreken, maar dan moet u dit strikter opvatten dan de term ‘cliënt’. In de logica van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt is een patiënt iemand die gezondheidszorgen ontvangt. Gezien alleen klinisch psychologen een gezondheidszorgberoep zijn in de zin van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, kunnen alleen hun cliënten ook worden aangeduid met de term patiënten.


 
Deel deze pagina