Verkiezingen

Voor de lezers van de nieuwsbrief: we hebben een foutieve link ingegeven. Om de vraag en het antwoord van DéFI-Kamerlid Sophie Rohonyi te lezen, klik hier.

______________________________________

Met het einde van het mandaat van de huidige leden van de disciplinaire instanties in zicht, kondigen de nieuwe verkiezingen van de Tuchtraad en de Raad van Beroep van de Psychologencommissie zich aan. Allereerst willen we de huidige effectieve & plaatsvervangende leden, alsook de voorzitters hartelijk bedanken voor hun inzet en bijdrage. Hun expertise en ervaring vormen de ruggengraat van deze instanties. De voorbije 6 jaar hebben ze een ontzettende inspanning geleverd voor het beroep van de psycholoog. Daarbij ging bijzondere aandacht naar het beschermen van de deontologie en de waarden en normen.

Om hun taak verder te zetten en deel uit te maken van onze instanties, zijn wij op zoek naar gemotiveerde en geëngageerde psychologen.

De verkiezingen in een oogopslag

Hieronder vindt u de belangrijkste data met betrekking tot deze verkiezingen.