Inschrijving – visum – erkenning

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 17/06/2021.

Sinds de inwerkingtreding van de wet op de GGZ-beroepen krijgen psychologen heel wat berichten over de erkenning en het visum voor de uitoefening van de klinische psychologie. Het onderscheid en de verhouding met de inschrijving op de lijst van de Psychologencommissie is daarbij niet altijd duidelijk. Met onderstaande informatie trachten we de verschillen tussen al deze begrippen scherp te stellen. Daarnaast geven we nog een overzicht van de belangrijkste modaliteiten van de professionele stage voor een klinisch psycholoog en de uitoefening van de psychotherapie.

Wij zijn ons ervan bewust dat de onduidelijkheid over de praktische uitvoering van de wet op de GGZ-beroepen vragen met zich meebrengt. We proberen via deze weg de informatie hierover te centraliseren en u op de hoogte te houden van elke stap in dit proces.

Gelet op de kwantiteit van de informatie, hebben we onderstaande opdeling gemaakt. Afhankelijk van de informatie die u wenst te raadplegen, kan u doorklikken.

Het visum in praktijk

Indien u een antwoord zoekt op één of meerdere van onderstaande vragen, kunt u onze webpagina “het visum in de praktijk” raadplegen:

Focus: wat zijn de verschillen tussen de inschrijving, het visum en de erkenning en hoe verhouden ze zich tot elkaar?

Indien u zich één of meerdere van de volgende vragen stelt of in het algemeen meer informatie wenst over de inschrijving, het visum en de erkenning, verwijzen wij u graag door naar onze webpagina “Focus: wat zijn de verschillen tussen de inschrijving, het visum en de erkenning en hoe verhouden ze zich tot elkaar?”:

Professionele stage

Voor meer informatie over de professionele stage, kan u klikken op onderstaande knop. U zal er een antwoord vinden op de volgende vragen:

Erkenning als ‘erkend stagemeester’ of ‘erkend stagedienst’

De professionele stage kan enkel worden afgelegd bij een ‘erkende stagemeester’ in een ‘erkende stagedienst’. Wij nodigen u uit om onze webpagina te raadplegen, indien u hierover meer informatie wenst. De volgende vragen komen aan bod:

Toezichtscommissie

De visumverplichting brengt met zich mee dat de klinisch psychologen onderworpen zijn aan de Toezichtscommissie. Voor meer informatie over de Toezichtscommissie, kan u hier terecht.

Uitoefening psychotherapie

De psychotherapie wordt niet beschouwd als een apart gezondheidsberoep, maar wel als een behandelvorm die is voorbehouden aan personen die aan een aantal voorwaarden voldoen.

Klik op de afbeelding om de PDF te downloaden. 

Bronnen

Geestelijke gezondheidszorgberoepen (z.d.). Geraadpleegd via https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/geestelijke-gezondheidszorgberoepen.

Erkenning, registratie of visum (z.d.) Geraadpleegd via https://www.zorg-en-gezondheid.be/erkenning-registratie-of-visum

Van Overstraeten, M. (2017). Deel 2, hoofdstuk 2 – De uitoefening van de klinische psychologie. In Callens, S., & Van Overstraeten, M. (coörd.). Het beroep van psycholoog en de uitoefening van de klinische psychologie. Limal, Anthemis.


 
Deel deze pagina