Waarom een psycholoog ingeschreven op de lijst?

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 19/03/2019.

De inschrijving op de lijst als psycholoog boezemt vertrouwen in omwille van twee redenen.

De relatie tussen een psycholoog en zijn cliënt is gebaseerd op vertrouwen. Het speelt immers een belangrijke rol in het behalen van succesvolle resultaten.  De inschrijving als psycholoog komt dit vertrouwen ten goede en dit op twee manieren.

1. Meer houvast dankzij de deontologische beroepscode

De inschrijving op de lijst is gekoppeld aan de naleving van een deontologische code. Deze code omschrijft de professionele plichten van psychologen. Zo biedt zij hen handvaten bij het correct uitoefenen van hun beroep. Een psycholoog ingeschreven op de lijst verbindt er zich toe zijn plichten zo goed mogelijk na te leven.

2. Meer bescherming door het tuchtrecht

De deontologische code is verder verbonden met een tuchtrecht, gericht op het belang van de beroepsgroep en dat van de bredere gemeenschap. Een Tuchtraad gaat na of de deontologische plichten uit de code voldoende nageleefd worden. Wanneer een psycholoog even het spoor bijster is, treedt dit tuchtorgaan corrigerend op. Dankzij de uitspraken van deze instantie wordt de discipline niet in diskrediet gebracht. Bovendien krijgt zo de hele beroepsgroep de kans om het ethisch handelen waar nodig aan te scherpen.

>> Klik hier voor onze folder voor cliënten van psychologen werkzaam in de (geestelijke) gezondheidszorg

>> Klik voor meer informatie over de wettelijke titelbescherming


 
Deel deze pagina