Heeft u een deontologische of ethische vraag?

Deze webpagina werd voor het laatst geüpdatet op 3/12/2020.

Hieronder schetsen we een aantal pistes voor het vinden van meer informatie en ondersteuning bij deontologische vragen.

Deze lijst wordt in de toekomst verder aangevuld. Ontbreekt er volgens u een aanspreekpunt of een piste in dit overzicht? Laat het ons dan weten via studiedienst@compsy.be.

Vragen?

  1. U wenst algemene informatie over de deontologische code of de wetgeving die aan de deontologische code raakt?
  2. U worstelt met een concrete deontologische kwestie?
  3. U wenst te weten of u in een bepaalde situatie deontologische correct hebt gehandeld?
  4. Wordt uw dossier in beslag genomen in het kader van een gerechtelijk onderzoek?
  5. Er werd een klacht tegen u ingediend en u heeft hieromtrent een vraag?

 

Zoekt u informatie over een bepaald thema en vindt u dit niet terug op onze website? Breng ons hiervan op de hoogte via studiedienst@compsy.be. De Psychologencommissie houdt hiermee dan rekening bij het opstellen van nieuwe algemene, richtinggevende teksten. Wees er wel van bewust dat wij momenteel niet op individuele vragen antwoorden. Op deze pagina kunt u lezen waarom. Van zodra we nieuwe informatie aan onze website toevoegen, stellen we u daarvan op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Terug

U worstelt met een concrete deontologische kwestie?

We zijn er ons van bewust dat psychologen soms zeer complexe situaties tegenkomen. Hierdoor is het niet altijd evident om een gepaste oplossing te vinden. Momenteel antwoorden wij niet op individuele vragen. Op deze pagina kunt u lezen waarom. Wel helpen wij u op weg bij het zoeken van een antwoord via de vier onderstaande pistes:

1. Ethisch redeneermodel

Raadpleeg ons ethisch redeneermodel. Dit model helpt u om het probleem helder te krijgen en om mogelijke handelingsalternatieven te vinden.

2. Overleg

Geraakt u er zelf niet uit? Dan kan u, uiteraard met respect voor het beroepsgeheim, raad vragen aan uw collega's. Dit is bijvoorbeeld mogelijk via:

  • multidisciplinair overleg,
  • intervisie,
  • supervisie,
  • via de psychologenkringen

Werkt u in dienstverband? Dan kunt u ook ondersteuning vragen binnen uw eigen organisatie, bijvoorbeeld bij uw naaste collega's, uw diensthoofd of uw directie. Blijf in elk geval steeds aandacht houden voor het beroepsgeheim.

3. Uw beroepsvereniging

Daarnaast kunt u zich eveneens richten tot uw beroepsvereniging. Zij bieden vaak ondersteuning bij ethische kwesties en organiseren soms ook workshops en studiedagen. De erkende beroepsverenigingen, waarvan de afgevaardigden binnen de plenaire vergadering van de Psychologencommissie zetelen zijn:

4. Gespecialiseerde instanties

Een aantal instanties hebben een uitgebreide expertise binnen bepaalde domeinen. Ook zij kunnen u verder helpen, afhankelijk van het specifieke probleem waarmee u worstelt:

Bij suïcidedreiging

Op de website van zelfmoord 1813 vindt u een pagina specifiek voor hulpverleners die in te maken krijgen met suïcidaliteit. U vindt er een aantal praktische richtlijnen en online tools, maar ook de contactgegevens van het ASPHA (Advies Suïcidepreventie voor Huisartsen en Andere Hulpverleners). Bij deze dienst kunt u terecht voor specifieke ondersteuning bij crisisoverbrugging, risico-inschatting en communicatie met suïcidale personen en hun omgeving. 

Bij vermoeden van misbruik of mishandeling bij een minderjarige

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling van uw provincie kan u verder helpen in geval van mogelijk kindermisbruik of mishandeling. U kunt bij hen terecht voor concreet advies, tips en ondersteuning. 

Bij een vraag over jeugdrecht

Jeugdrecht.be is een website specifiek voor hulpverleners die met vragen zitten over de hulpverlening aan minderjarigen. Op hun website vindt u meer dan 200 artikels over heel uiteenlopende themaas (bijv. vertegenwoordiging, beroepsgeheim, echtscheiding, dossier en verslaggeving).  Vindt u op de website geen antwoord op uw vraag? Dan kunt u uw specifieke vraag ook stellen via het antwoordformulier op hun website.

Bij cliënten met alcohol- en drugsproblemen

De Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. Op hun website vindt u heel wat informatie over preventie en hulpverlening bij verslavingsgerelateerde problematieken. U kunt ook contact opnemen met de Druglijn voor concrete vragen over deze thema's.

Terug

U wenst te weten of u in een bepaalde situatie deontologische correct hebt gehandeld?

Met deze vraag kunnen wij u niet verder helpen. Onze medewerkers kunnen zich immers niet inlaten met de beoordeling van de deontologische correctheid van genomen beslissingen. Deze beoordeling valt bij de Psychologencommissie onder de exclusieve bevoegdheid van de Tuchtraad. Deze Tuchtraad, die overigens onafhankelijk opereert, kan zich hier bovendien enkel over uitspreken in het kader van een Tuchtprocedure. Dan kunnen zowel het verhaal van de cliënt/patiënt, diens belangen, als de verdediging van de psycholoog in rekening worden genomen.

Terug

 

Wordt uw dossier in beslag genomen in het kader van een gerechtelijk onderzoek?

Dan kunt u contact met ons opnemen via info@compsy.be. De Psychologencommissie stuurt dan een afgevaardigde die u bijstaat tijdens de inbeslagname en mee waakt over uw beroepsgeheim. 
 
 

 

Er werd een klacht tegen u ingediend en u heeft hieromtrent een vraag?

Indien u een algemene vraag heeft over de Tuchtprocedure, nodigen we u uit om de volgende pagina van onze website door te nemen: Verlooptuchtprocedure. Daarop wordt de Tuchtprocedure in detail uitgelegd, aangevuld met de meest voorkomende vragen en hun antwoorden.

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Dan kunt u deze stellen aan de griffier via klacht@compsy.be. Let wel, deze kan enkel algemene vragen beantwoorden.

Heeft u een specifieke vraag of wenst u ondersteuning tijdens de Tuchtprocedure? Of nog, wilt u advies over de manier waarop u best omgaat met een cliënt die klacht indiende? Onze medewerkers kunnen hierop niet ingaan. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw beroepsvereniging. 

Terug


 
Deel deze pagina